सदर लेखी परीक्षा निफाड, मालेगाव व येवला उपविभाग तसेच चांदवड(फक्त तालुका) पुरती मर्यादित असून बाकी उपविभागाचे परीक्षेवर स्थगिती आहे.