सदर लेखी परीक्षा निफाड, मालेगाव व येवला उपविभाग पुरती मर्यादित असून बाकी उपविभागाचे परीक्षेवर स्थगिती आहे